Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Miejscowe plany
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -Kawęczyn Centrum
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kawęczyn przy drodze powiatowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Marianów-Kolonia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Kawęczyn Wschód
 
Studium
Uchwała
załącznik 1
załącznik 2
 
 
Wzory dokumentów
Wniosek o ustalenie warunków zadudowy str.1
Wniosek o ustalenie warunków zadudowy str.2
Wniosek o przeznaczenie terenu