Informacja Wójta Gminy Kawęczyn dot. spotkania w dniu 06.10.2015 r. o godz.14.00 powołanych członków OKW w syborach parlamentarnych.


Informacja Wójta Gminy Kawęczyn dot. spotkania w dniu 06.10.2015 r. o godz.14.00