Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5.10.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji w wyborach parlamentarnych 2015 r.


Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5.10.2015 r.