Informacje o stanie majątkowym za 2012 rok


Antoszczyk Maria.pdf
Balcerzak Edyta.pdf
Bieganska Arleta.pdf
Goslinska-Konczak Justyna.pdf
Jacek Jerzy.pdf
Kalinowska Elzbieta.pdf
Keska Teresa.pdf
Krawczyk Jolanta.pdf
Michalska Teresa.pdf
Mlynarska Dorota.pdf
Nowak Jan.pdf
Sobinska Iwona.pdf
Szprync Aldona.pdf
Tomczyk Zenon.pdf
Wojtczak Ewa.pdf