Oświadczenie majątkowe - Wójta Gminy Kawęczyn za 2006 r.


Oświadczenie majątkowe - Wójta Gminy Kawęczyn za 2006 r.