Oświadczenia majątkowe za 2012 rok


Dzikowski Grzegorz.pdf
Gebler Piotr.pdf
Górska Halina.pdf
Iwaniak Józef.pdf
Jaśkiewicz Ryszard.pdf
Jeżykowski Janusz.pdf
Kasprzak Sylwester.pdf
Kolenda-Kazmierczak Bożena.pdf
Krupinski Tadeusz.pdf
Michalak Kazimierz.pdf
Mila Lukasz.pdf
Pawlak Jacek.pdf
Przyłęcki Sylwester.pdf
Raszewski Józef.pdf
Urbaniak Stanislaw.pdf
Piotr Gebler - Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2012.pdf
Jacek Pawlak - Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2012.pdf