Oświadczenia majątkowe za 2010 rok


Dzikowski Grzegorz.pdf
Górska Halina.pdf
Gebler Piotr.pdf
Iwaniak Józef.pdf
Jaśkiewicz Ryszard.pdf
Jeżykowski Janusz.pdf
Kasprzak Sylwester.pdf
Kolenda Bożena.pdf
Krupiński Tadeusz.pdf
Michalak Kazimierz.pdf
Pawlak Jacek.pdf
Przyłęcki Sylwester.pdf
Raszewski Józef.pdf
Urbaniak Stanisław.pdf
Mila Lukasz.pdf