Oświadczenia - grudzień 2010


Dzikowski Grzegorz.pdf
Gebler Piotr Waldemar.pdf
Górska Halina Janina.pdf
Iwaniak Józef.pdf
Jaskiewicz Ryszard.pdf
Jeżykowski Janusz Wacław.pdf
Kasprzak Sylwester.pdf
Kazmierczak -Kolenda Bozena.pdf
Krupiński Tadeusz.pdf
Michalak Kazimierz Władysław.pdf
Mila Lukasz.pdf
Pawlak Jacek.pdf
Przyłęcki Sylwester.pdf
Raszewski Józef.pdf
Urbaniak Stanisław.pdf