Oświadczenia majątkowe za 2007 rok


Deszcz Krzysztof Antoni.pdf
Dzikowski Grzegorz.pdf
Górska Halina Janina.pdf
Jacek Edmund.pdf
Jaśkiewicz Ryszard.pdf
Jeżykowski Janusz Wacław.pdf
Kasprzak Sylwester.pdf
Krupiński Tadeusz.pdf
Michalak Edward.pdf
Michalak Kazimierz Władysław.pdf
Pawlak Jacek.pdf
Przyłęcki Sylwester.pdf
Raszewski Józef.pdf
Sasiak Jan.pdf
Urbaniak Stanisław.pdf