Informacje o stanie majatkowym za 2006 r. - Rada Gminy Kawęczyn


Deszcz_Krzysztof_2006.pdf
Dzikowski_Grzegorz_2006.pdf
Górska_Halina_2006.pdf
Jacek_Edmund_2006.pdf
Jaskiewicz_Ryszard_2006.pdf
Jeżykowski_Janusz_2006.pdf
Kasprzak_Sylwester_2006.pdf
Krupiński_Tadeusz_2006.pdf
Michalak_Edward_2006.pdf
Michalak_Kazimierz_Władysław_2006.pdf
Pawlak_Jacek_2006.pdf
Przyłęcki_Sylwester_2006.pdf
Raszewski_Józef_Bogumił_2006.pdf
Sasiak_Jan_2006.pdf
Urbaniak_Stanisław_2006.pdf