Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku.


informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2016..pdf
Wyciąg z rocznego_sprawozdania_wojta__2016 r..doc