DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Deklaracja - Załącznik do uchwały Nr XXVII1472012.pdf