Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2015 roku tj. od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku


Harmonogram -segregowane.pdf
Harmonogram-zmieszane.pdf