Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2015 r. tj od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku


Harmonogram-segregowane.pdf
Harmonogram-zmieszane.pdf