Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu 2015 roku tj. od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


Harmonogram -segregowane.pdf
Harmonogram-zmieszane.pdf