Informacja dla m. Chocim, Głuchów, Marianów, Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica - zbiórka odpadów niebezpiecznych. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2014 rok w tym informacja o osiągniętych poziomach odzysku.


ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ZA 2014 ROK.pdf
INFORMACJA.pdf