Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w I półroczu 2015 roku tj. od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku


HARMONOGRAM DLA SEGREGUJACYCH.pdf
HARMONOGRAM DLA ZMIESZANYCH I BIO.pdf