Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2014 roku tj. od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku


HARMONOGRAM SEGREGOWANE.pdf
HARMONOGRAM ZMIESZANE I BIO.pdf