Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kawęczyn na rok 2013


Harmonogram wywozu odpadów segregowanych - grupa 1.pdf
Harmonogam wywozu odpadów segregowanych grupa 2.pdf
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - zmieszane i biodegradowalne.pdf