Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia w naborze na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr, w dniu 21 lipca 2015 roku (wtorek) odbędą się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.


INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU
na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr
w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia w naborze na wyżej wymienione stanowisko, w dniu 21 lipca 2015 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbędą się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z następującymi kandydatami:

1.Andrzejewska Beata, zam. Chocim  -  godz. 10:00
2.Antczak- Tworo Aneta, zam. Kawęczyn - godz. 10:30
3.Kustosz Katarzyna, zam. Kaczki Średnie – godz. 11:00
 
 

Przewodniczący Komisji
/-/   Jan Nowak
 
Kawęczyn, dnia 15 lipca 2015 r.