Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
4 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
3 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
3 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn oraz inform"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
2 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
2 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Ciemień"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
2 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokary Pierwsze i Milejów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
2 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 k"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 roku w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
28 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
28 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
28 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
27 września 2017: Dział: "../Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/Sołectwa"; Wiadomość: "Wykaz Sołtysów Gminy Kawęczyn na kadencję 2015-2019"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
26 września 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
26 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.„Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
25 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
20 września 2017: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 5/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 września 2017: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 4/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 września 2017: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 3/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 września 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie WÓjta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471 relacji Opatówek - Rzymsko na terenie położonym w miejscowości Tokary Pierwsze i Głuchów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
20 września 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
15 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
13 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
11 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
8 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.09.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół, Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.09.2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kaczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Chojnice"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w Głuchowie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
<< >>