Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
22 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
22 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych i jałówek z automatycznym sys"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
22 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej -stacji bazowej telefonii komórkowej TUR 3091 w Skarżynie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
22 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej -stacji bazowej telefonii komórkowej TUR 3091 w Skarżynie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
20 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2018 roku”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
20 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
19 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na „Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
15 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
15 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
15 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
11 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów 242/1"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
11 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów 242/1"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
11 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów 242/1"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
5 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
5 grudnia 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 grudnia 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 grudnia 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie projektu "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin pow"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 grudnia 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie projektu "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin pow"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 grudnia 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
4 grudnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na „Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
4 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
4 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2015 roku tj. od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
4 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
30 listopada 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka i Będziechów"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
27 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276 (obręb Kawęczyn) położonych w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
27 listopada 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
27 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 listopada 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 65a/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn tj. część I: R"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn-Ciemi"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innej nieobecności."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
<< >>