Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
23 czerwca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
22 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B urzędu gminy oraz rozbudowę instalacji systemu alarmowego w Urz"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
21 czerwca 2017: Dział: "../Petycje/informacja zbiorcza - Wójt Gminy"; Wiadomość: "Informacja zbiorcza 2016 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
20 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
20 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
14 czerwca 2017: Dział: "../Petycje/informacja zbiorcza - Rada Gminy"; Wiadomość: "Informacja zbiorcza za 2016 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
14 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
14 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
13 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
13 czerwca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
12 czerwca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
9 czerwca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 35A/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
9 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: " Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
8 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 czerwca 2017: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2016 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
7 czerwca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe za 2016 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
7 czerwca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
6 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
2 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Informacja o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenia majątkowe składane przez radnych za 2016 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
2 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na " Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
2 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Karty Samorządności"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy d"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2016 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2016"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
2 czerwca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
2 czerwca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
<< >>