Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 stycznia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
12 stycznia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
11 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż 9-osobowego samochodu Volkswagen Kombi"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym prze"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 1028"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siedliska na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązującego przetargowego try"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 stycznia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
4 stycznia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku pracy ds.bezpieczeństwa i obronności."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w Tokarach Pierwszych "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdów stanowiących własność Gminy Kawęczyn."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w Tokarach Pierwszych "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i terminów przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdów stanowiących własność Gminy Kawęczyn."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 grudnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i terminów przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
<< >>