Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
26 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.„Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
25 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
20 września 2017: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 5/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 września 2017: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 4/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 września 2017: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 3/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 września 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie WÓjta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471 relacji Opatówek - Rzymsko na terenie położonym w miejscowości Tokary Pierwsze i Głuchów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
20 września 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
15 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
13 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
12 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
11 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
8 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.09.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół, Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.09.2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kaczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Chojnice"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w Głuchowie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
7 września 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
5 września 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
4 września 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
31 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.08.2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
29 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
28 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
25 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
25 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
24 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn-Ciemień. Przebudo"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.08.2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w obrębie Marcjanów."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
23 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "W dniu 26 września 2017 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oz"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
<< >>