Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
10 listopada 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
8 listopada 2017: Dział: "../Urząd Gminy/Regulamin organizacyjny"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 listopada 2017: Dział: "../Urząd Gminy/Regulamin organizacyjny"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 listopada 2017: Dział: "../Urząd Gminy/Schemat organizacyjny"; Wiadomość: "Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015-2018 za okres od października 2015 r. do września 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Urząd Gminy/Struktura organizacyjna"; Wiadomość: "Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia zgodności "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Urząd Gminy/Struktura organizacyjna"; Wiadomość: "Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
8 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, z terminem zatrudnienia od dnia 1 grudnia 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
6 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
6 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
6 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
6 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokary Pierwsze i Milejów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
3 listopada 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
2 listopada 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Analiza systemu gospodarowania odpadami za rok 2015"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
2 listopada 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Ze"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
30 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
30 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
30 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
27 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Informacja dla m. Chocim, Głuchów, Marianów, Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica - zbiórka odpadów niebezpiecznych. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2014 rok w tym informacja o osiągniętych poziomach odzysku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
27 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku. "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
25 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. gospodarki lokalowej, kultury, kultury fizycznej i obronności."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Sprawozdanie z konsultacji "Programu Rewitalizacji Gminy kaweczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
24 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Sprawozdaniez konsultacji "Programu Rewitalizacji dla gminy Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
23 października 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
20 października 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
17 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
16 października 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe pn."Remont dróg na terenie Gminy Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
<< >>