Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
30 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
29 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Zawiadmienie o wydanym postanowieniu - RDOŚ i Wody Polskie „ Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
25 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Obowiazek informacyjny"; Wiadomość: "OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 maja 2018: Dział: "../Rada Gminy/Informacja o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenia majątkowe składane przez radnych za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Okręglica"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2023"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2023"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Wojciechów i składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Milejów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania organizacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie do wymogów RODO."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn" - I ETAP"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania przez Wójta Gminy Kawęczyn pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożyt"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
23 maja 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
22 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
21 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
21 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wody Polskie - Informacja"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
21 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja - Wody Polskie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
21 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
21 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Milejowie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
21 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: " OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -2023”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
18 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: " OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -2023”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 maja 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 1/2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
15 maja 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 6/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
10 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
9 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Wojciechów i składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Milejów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
8 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Tokarach Pierwszych dz nr 113/2 i 114"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
7 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 obręb Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
7 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 maja 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
<< >>