Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
19 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
19 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środkowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "KOMUNIKAT"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
18 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
18 czerwca 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 1/2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 czerwca 2018: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 czerwca 2018: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 czerwca 2018: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 czerwca 2018: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 czerwca 2018: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 czerwca 2018: Dział: "../Urząd Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Informacje o stanie majątkowym za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
13 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 1/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 3/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 5/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 6/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2018: Dział: "../Petycje/informacja zbiorcza - Rada Gminy"; Wiadomość: "Informacja zbiorcza za 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
12 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
12 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
11 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środkowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
8 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
5 czerwca 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 czerwca 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kawęczyn na lata 2018-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 czerwca 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 czerwca 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 czerwca 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 czerwca 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o ofercie "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
5 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o ofercie "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
5 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
5 czerwca 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
4 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 3028/2019"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
4 czerwca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
>>